Cégünk kis családi vállalkozásként indult, melynek profilja és tevékenységi köre idővel bővült. Szolgáltatásainkat az adott területen jártas és tapasztalt szakemberekkel biztosítjuk.

Tanácsadóink

Dr. Domboróczky Zoltán, PhD

Dr. Domboróczky Zoltán tanácsadó

Eredeti végzettségét tekintve katonai üzemgazdász, pályafutását logisztikus tisztként kezdte a Magyar Honvédségben. Még aktív szolgálati ideje alatt szerezte meg a közgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Leszerelését követően az üzleti életben helyezkedett el menedzserként, ahol a termelésirányítás és az értékesítés területén szerzett tapasztalatokat.

Munkája mellett folyamatosan képezte magát, közgazdasági szakokleveles marketing menedzser diplomát szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetemen, majd ezt követően a Master of Business Administration (MBA) fokozatot a Pécsi Tudományegyetem és a Middlesex University közös képzésén. Később a for-profit területről non-profit területre váltott, immár közel 20 éve dolgozik főállású oktatóként a hazai felsőoktatásban. 2013-ban PhD. fokozatot szerezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Az oktatási tevékenysége kiegészítéseként tanácsadó vállalkozást alapított, mely vezető- és szervezetfejlesztéssel foglalkozik, coachként működik, tréningeket tart, workshop-okat vezet, és tanácsadási tevékenységet végez.

Erőssége a különböző menedzsment módszerek alkalmazását támogató workshop-ok vezetése. Tréningek tekintetében kedveli a „nehéz eseteket”, folyamatosan keresi a kihívásokat. Ennek jegyében vállalt projektvezetői feladatokat a TÁMOP 5.6.1 „Szabad út a szabadulóknak” projektben, mely a fogvatartottak társadalomba való visszavezetését célozta meg. A projekt eredményeinek köszönhetően kapott meghívást később a BVOP hasonló országos programjába, a TÁMOP 5.6.3 projektjébe, amiben trénerként vett részt. Hét büntetés-végrehajtási intézetben vezetett tréningeket önismeret, interperszonális kommunikáció, konfliktuskezelés, agressziókezelés, életvezetési ismeretek témakörökben.

Referenciái között megtalálhatók vállalatok, vállalkozások, önkormányzatok, kormányzati hivatalok, minisztériumok és háttérintézmények.

Eglesz Kálmán

Eglesz Kálmán tanácsadó

Népművelő főiskolai, majd humán erőforrás szervező egyetemi diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. Dolgozott művelődési ház vezetőként és munkaügyi központ kirendeltség-vezetőjeként, miközben tréneri képesítését megszerezte.

Nyolc évig tanított a Dunaújvárosi Főiskolán főiskolai adjunktusként vezetés, szervezés, vezetésmódszertan, vezetéspszichológia tárgyakat. Jelenleg óraadó a Tomori Pál Főiskolán, ahol üzleti kommunikációt, és karrier-építést oktat. Munkája mellett folyamatosan képezte magát a tanácsadás és tréning területén. Részt vett többek között a Train the Trainers programon Ottawában és Budapesten, ahol a tapasztalati tanulás témakörében mélyedt el. Részt vett munkahelyi kommunikáció fejlesztésével kapcsolatos képzésen, TQM képzésen, Gestalt orientációjú tanácsadóképzésen, coach képzésen, továbbá érdekegyeztetési technikák fejlesztésére irányuló képzésen Bécsben és Bonnban.

Tréningeket 1993 óta tart rendszeresen, kezdetben a Baranya Megyei Munkaügyi Központ belső képzéseinek keretei között, majd később egy tréningekre szakosodott cég külsős munkatársaként, illetve 1998 óta önálló főtevékenységként. Tréningjein az eltelt idő alatt több, mint 5000 résztvevő számára adott át hasznos, a mindennapokban azonnal alkalmazható ismereteket, módszereket és technikákat.

Munkája során főként vezetőket fejlesztett, de rendszeresen tartott csapatépítő, együttműködést fejlesztő tréningeket kiscsoportoknak és 50-70 fős nagycsoportoknak egyaránt. Jellemzően több éven át igyekszik együttműködni megbízóival és az általuk kijelölt különféle csoportokkal. Legújabb programja a kiégés megelőzést szolgálja egyéni, csoportos és szervezeti szinten egyaránt.

Referenciái között hazai és nemzetközi nagyvállalatok, vállalkozások, illetve közigazgatási, valamint non-profit szervezetek is megtalálhatók.

Dr. habil. Ujj András, CSc

Dr. Ujj András

Karrierje kezdetén a Killián György Repülő Műszaki Főiskolán repülő üzemmérnöki, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián katonai vezetői, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelemtanári diplomát szerzett. A hadtudomány kandidátusa, habilitált doktor.

Több évtizedes katonai pályafutása során szolgált csapatbeosztásokban, oktatott a katonai felsőoktatásban, hazai és külföldi katonai tanintézetekben és egyetemeken, illetve volt főigazgató helyettese biztonságpolitikai kutatóintézetnek is. Dolgozott nemzetközi szervezetekben (EBESZ, NATO), és szolgált katonai missziókban (ISAF). Tanfolyamrendszerű képzés keretében külföldön (Hollandiában, Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban) szerzett mélyreható ismereteket stratégiai és műveleti tervezés, valamint szervezeti kommunikáció területén, védelmi menedzsmentet tanult a Cranfield University-n és elvégezte a NATO Védelmi Kollégium (Róma) felsővezetői kurzusát is.

Utolsó aktív katonai beosztása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektor-helyettesi pozíciója volt.

A védelmi szektorban épített karrierje mellett 1988 óta folyamatosan oktat a polgári felsőoktatásban is, illetve foglalkozik tanácsadással, tréningekkel. Ismeretátadásának fókuszát a hadtörténelem, vezetés-szervezés, stratégiai menedzsment, és más olyan tárgyak és témakörök jelentik, amelyek szorosan kapcsolódnak az irányítás-vezetés problémaköréhez. Szervezett és vezetett nemzetközi szintű közép- és felsővezetői tanfolyamokat EU- és NATO-tisztségviselők részére, valamint a védelmi területen dolgozó hazai vezetők számára is.

Oktatásra, tanácsadásra szakosodott vállalkozásának referenciái között miniszteriális szervezetek, önkormányzatok és vállalakozások egyaránt szerepelnek.

Webdesigner és grafikus kollégánk

Szebenyi-Ujj Nóra

Szebenyi-Ujj Nóra webdesigner, grafikus

Informatika tanár szakon végzett az ELTE Természettudományi Karán. Tanulmányai során több programozási nyelvvel is megismerkedett, majd mind közül a PHP volt az, amelyben hosszabb ideig dolgozott.

A diploma megszerzése után egy felnőttképzéssel foglalkozó cégnél helyezkedett el, ahol először informatikai oktatóként, majd vezető oktatóként dolgozott. Az oktatáson túl feladatai közé tartozott a tananyagok kidolgozása és az EU-pályázatos oktatások vezetése.

Mindenképpen szerette volna magát kipróbálni más területen is, így az oktatás után helyezkedett el a Magyar Honvédség egyik parancsnokságán, ahol adatbázis-kezeléssel és programozással foglalkozott. Itt ismerkedett meg az SAP-val, a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszerével.

A SZUNIA megalapítása után főként logó és karakterrajzolással, arculattervezéssel és WordPress alapú weboldalak készítésével foglalkozik.