Elég jó vezető Ön ahhoz, hogy mások fölött akaratot érvényesítsen?

Tudja pontosan, mi az Ön dolga a szervezetben?

Hatékony döntéshozó?

Hogy áll a lényeglátással?

Hogyan tervez?

Határozott, következetes, ugyanakkor rugalmas?

Elég jó szervező?

Milyen szempontok szerint, hogyan alakítja az Önre bízott szervezetet?

Hogyan, milyen eszközökkel mozgósítja beosztottjait a szervezeti célok elérésére?

Tényleg azok érdekében noszogat?

Milyen megfontolások alapján vezet multikulturális környezetben?

Mit, hogyan, miért ellenőriz?

Kételkedett már valaha saját munkája értékét illetően?

Mit gondol felelősségről, lojalitásról, elkötelezettségről?

A kérdések sorát még hosszan folytathatnánk, de ennyi is elég ahhoz, hogy elgondolkodjunk a vezetői munka súlyáról.

Dr. Ujj András egyenruhában

Dr. Ujj András

Több évtizeden át szolgáltam a hadseregben. Katonalétem első napjától kezdve sulykolták, hogy az egyéni teljesítmény csak a csapatmunka hatékonysága szempontjából értékelhető, hogy a szervezet a közös létezés alapja, hogy ahol már két katona van együtt, egyikük a parancsnok, másikuk a beosztott. És ami ezt az egészet keretbe foglalta, a vezetői felelősség megértése. Pályám jelentős része a külföldhöz kötődött, és más nemzetek katonáival együtt dolgozva igazolva láttam a régi alapelvet, melyet követve váltam katonává, vezetővé.

Dr. Ujj András egyenruhában

Dr. Ujj András

Több évtizeden át szolgáltam a hadseregben. Katonalétem első napjától kezdve sulykolták, hogy az egyéni teljesítmény csak a csapatmunka hatékonysága szempontjából értékelhető, hogy a szervezet a közös létezés alapja, hogy ahol már két katona van együtt, egyikük a parancsnok, másikuk a beosztott. És ami ezt az egészet keretbe foglalta, a vezetői felelősség megértése. Pályám jelentős része a külföldhöz kötődött, és más nemzetek katonáival együtt dolgozva igazolva láttam a régi alapelvet, melyet követve váltam katonává, vezetővé.

A parancsnok felelős mindazért, amit a rábízott katonai szervezet eredményes tevékenysége érdekében tett vagy tenni elmulasztott.

Ez az elv általános érvényű, minden rendű és rangú vezetőre vonatkozik, akit az a megtiszteltetés ér és felelősség terhel, hogy emberek fölött hatalmat gyakorolhat.

A vezetői lét összetett, bonyolult dolog! Nem egyszerűen valamiféle tudás megszerzésére, nem csupán készségek és képességek fejlesztésére van szükség, hanem a személyiségjegyek egy, a szervezet által kívánatosnak tartott elegyét is ki kell alakítani.

A magyar közmondások meglehetősen szemléletesek, sok-sok bölcsességet hordoznak. „Fejétől bűzlik a hal” – mondja az egyik, és semmi nem írja le jobban a vezető és az általa vezetett szervezet kapcsolatát.

Egy szervezet minőségének, működési hatékonyságának egyik legfontosabb fokmérője a döntéshozók tudása, képzettsége, felkészültsége, morális és etikai megfelelősége. Vagyis minden vezetőnek, aktuális feladatától, működési szintjétől függetlenül rendelkeznie kell ismeretek, készségek, képességek és tulajdonságok meghatározott körével ahhoz, hogy elég jó legyen a poszt betöltésére.

Ha Ön, aki idáig eljutott az olvasásban, minden kétely nélkül teljesíti feladatait, és ilyen problémák nem nehezítik az életét, szerencsés ember, minden jót kívánunk Önnek, és reméljük, tényleg reálisan ítéli meg a helyzetet.

Azonban bármiféle vezetői tevékenységét érintő gond esetén olyan sajátos szakmai háttérrel és tapasztalatokkal rendelkező tanácsadók közreműködését ajánljuk Önnek, akik segítenek megtalálni a problémák megoldásához vezető utat, akik támogatják olyan ismeretek, készségek, képességek kialakítását, melyek birtokában megbízóik maguk is kezelni tudják gondjaikat.

Nem hiszünk abban, hogy mindig, minden esetben létezik a „tökéletes döntés” – hiszünk viszont abban, hogy közreműködésünkkel megtalálható egy vezetői, szervezeti problémára vonatkozó olyan megoldás, mely az adott körülmények között mégis optimális lehet.

Tréningjeink

A szervezeti hatékonyság erősítését célzó vezetői tréningek
Felsővezetői coaching, executive coaching / Team-coaching / Coaching szemléletű fejlesztés
Részletek
Extrák a vezetői kompetenciafejlesztésben
Prezentációs tréning / Stressz-kezelési tréning / Mentorképző tréning / Küzdőszellem tréning
Részletek
Kompetenciák fejlesztése
Önismeretei tréning / Identitás tréning / Általános döntésfejlesztő tréning
Részletek
Interperszonális kompetenciák
Egységteremtő tréning / Időgazdálkodás tréning / Motiváció és motiválás tréning
Részletek
Információs kompetenciák
Verbális kommunikációs tréning / Konfliktuskezelési tréning / Ellenőrzés-visszacsatolás tréning
Részletek
Előző
Következő